Jdi na obsah Jdi na menu

Zápis z 2. výborovky 6.výboru

14. 1. 2013

Zápis

Z 2. schůze výboru SVJ C 12-16, konané 9.1.2013

 

Přítomni:ing Ondra- předseda výboru

ing Stokláska- místopředseda výboru

pí. Kmínková- člen výboru

 

Přizvaní: pí. Ivičičová -předsedkyně kontrolní komise

p. Raška – místopředseda kontrolní komise

 

 

Program: 1) Kontrola úkolů z 1. výborovky.

      1. Konkretizace úkolů z Usnesení Shrom. Vlastníků.

      2. Odsouhlasení žádosti o uložení blokovaných prostředků nebo zrušení poplatku.

Případně její úprava.

4) Vyřešit problém Energického štítku domu.

5) Zaujmout stanovisko k možnosti získat úvěr na kompletní opravy domu

s úrokem 1,09%.

 

Ad 1) ---Změnový formulář pro Obchodní soud je zpracován a s ověřeným podpisem zpracovatele

a kopií Usnesení ze Shromáždění vlastníků byl odeslán soudu.

---Žádost o převedení blokované částky na spořící účet nebo zrušení bankovního poplatku na

úvěrovém účtě zpracována a předložena výboru k odsouhlasení. Žádost bude bance

předložena při změně podpisových vzorů dne 23.1.2013 v 15.30hod.

---Rozšíření STA o 4. multiplex bylo vlastníkům bytů oznámeno na nástěnkách.
---Problém reklamace stoupaček na TUV byl projednán na Hodoňanu s p.Gaškem. Oprava

bude podle příslibu zahájena ještě v lednu. Způsob opravy bude nám oznámen.

---Kontrola hasících přístrojů proběhla . Jeden přístroj musel být opraven.

 

Ad 2) ---bod č.6 z Usnesení – Je třeba předat manželům Hublovým kopii prezenční listiny ze

Shromáždení a Usnesení, aby mohli pokračovat na podkladech pro dodatečném

Stavebním povolení. Zajistí pí. Kmínková

---bod č 17 z Usnesení -Spadnutí kabelu bylo oznámeno UPC. Závadu prohlédl minulý

týden odborný pracovník UPC. Přislíbil provést nápravu do 14 dnů.

--- Při plošné deratizaci v jarních týdnech bude požádána deratizační firma o umístění

návnady na dno kabelové šachtice. Zajistí předseda.

Ad 3) viz bod 1

Ad 4) Průkaz, respektive ukazatele energetické náročnosti v něm uvedené, musí být

od 1. l. 2013 ve všech informačních a reklamních materiálech při prodeji bytu a od

1. ledna 2016 i při pronájmu u všech nových nebo rekonstruovaných bytů.

Majitelé bytů, které prodávají, mohou energetický štítek nahradit předložením tří

ročních faktur za energie.

Pokud bude na domě povinný energetický štítek chybět bude hrozit pokuta až do 100 tisíc korun.
Požádat zpracovatele Energetického auditu o vyjádření, zda jimi vystavený Energetický štítek budovy v roce 2006 je v souladu s dnešním zákonem. Odpovídá předseda.

Ad 5) SFRB nabízí vlastníkům bytových domů nízkoúročené úvěry na opravu a

modernizaci bytových domů. Protože se jedná o úvěr úročený od 1,09% , je třeba posoudit,

zda je možné této nabídky využít.

Napsat informační leták, který bude použit pro informování vlastníků v průběhu odečtů tepla.

Podle úrovně zájmu bude výbor jednat.

 

Ad 6) Ostatní –Problém zanášení okapu nad vchodem č.16 byl konzultován s p. Kotkem z MěÚ.

Zanášení způsobuje topol mezi výměníkovou stanicí a našim domem. Jedná se

o topol, který nesnáší hluboký prořez jenž by nezpůsoboval zanášení okapu.

P. Kotek nám doporučil podat žádost o odstranění stromu. Předsedkyně K.K.

nesouhlasí s vykácním topolu, proto bylo od požadavku upuštěno. Do

dlouhodobého finančního plánu bude zařazena částka 3000Kč na rok jako náklad

na čistění okapů.

 

 

Paní Furstová v domě naproti našeho sice odstranila krmítko , ale nadále ptáky

krmí. Nadále tedy hrozí nebezpečí ničení naší fasády. Podle rady úředníků MěÚ je

třeba požádat radu MěÚ o vydání vyhlášky, nebo podat žalobu na soud. Požádat o součinnost Občanské sdružení Hodonín-sever. Zajistí předseda.

--Požární plán bude opatřen rámečkem a vyvěšen -Zajistí Raška a Kmínková

--Odečty indikátorů tepla provede: vchod 12 Kmínková

13 Ondra

14 Ondra

15 Valášek

16 Stokláska

Termín do 15.1.2013 12.00hod.

 

Zapsal: ing.Ondra

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář