Jdi na obsah Jdi na menu

Zápis z 15. schůze výboru SVJ C 12-16, konané 8.1.2014

9. 1. 2014
Zápis
z 15. schůze výboru SVJ C 12-16, konané 8.1.2014
 
Přítomni:   ing.Ondra – předseda výboru
                      ing. Stokláska- místopředseda výboru
                    pí. Kmínková- člen výboru
Přizvaní:     p. Raška  - místopředseda kontrolní komise
                     pí. Gottliebová -člen kontrolní komise
 
Program:  1)   Kontrola úkolů ze 14. výborovky.
2)      Upřesnění postupu přípravy Shromáždění vlastníků ve vztahu k připravované realizaci Panelu 2013+ resp. k Dlouhodobému plánu.
3)      Ostatní.  (Odečet tepla, škrabáky u vchodů)
 
Ad 1)- Doplněk Smlouvy s financující bankou byl předán ČMZaRB, která na jejím základě nebude měnit
           smluvně  potvrzenou dotaci.
         - HUP byl zabezpečen. Není  dosud dokončena povrchová úprava přístavku.
         - Správce (p.Gaško)byl požádán ,aby zajistil u JmVak  návrh rozpočtu na výměnu  domovní přípojky
           a uzavíracího šoupátka.
         - Opětovně se konstatuje, že správce nereaguje na reklamaci vodovodních stoupaček. Rovněž se konstatuje,
            že došlo k poruše na této dodávce. Dodavatel SBD tuto záruční opravu provedla promptně.
         -  Provozní řád vnitřního vodovodu čeká se na laminování dokumentu.
 
Ad 2)  - bylo dohodnuto , že při provádění odečtu spotřeby tepla budou vlastníci pozváni na 16. Shromáždění
            vlastníků a bude jim současně vysvětlena důležitost osobní účasti na hlasování.
           - Každému vlastníkovi bude předán do schránky popis a komentář ke schvalovaným návrhům.
           - Shromáždění bude svoláno do  konce února pokud se ověří zájem vlastníků.  
           - Pokud se nepodaří přesvědčit vlastníky se 75% podílů nebude Shromáždění svoláno.
 
Ad 3)   - Odečty tepla budou prováděny do 14.1. 
              Odečty provedou : vchod č.12,13. Kmínková
                                                        č.14 Ondra
                                                        č.15,16 Stokláska
            - Škrabáky před vchody jsou již opotřebované, proto budou nahrazeny novými. Provede průzkum
              ing. Stokláska .
 
Zapsal: ing.Ondra
 
            
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář