Jdi na obsah Jdi na menu

Zápis z 14. schůze výboru SVJ C 12-16, konané 9.12 .2013

 Zápis z 14. schůze výboru SVJ C 12-16, konané 9.12 .2013

Přítomni: ing.Ondra – předseda výboru

ing. Stokláska- místopředseda výboru

pí. Kmínková- člen výboru

Přizvaní: pí. Ivičičová – předsedkyně kontrolní komise

p. Raška - místopředseda kontrolní komise

pí. Gottliebová -člen kontrolní komise

 

Program: 1) Kontrola úkolů z 12. výborovky.

   1. Kontrola úkolů ze Shromáždění vlastníků

   2. Projednání fiaska Shromážění ve vztahu k programu Panel 2013+ a Dlouhodobému plánu a návrh na řešení vzniklé situace.

   3. Projednání postupu refinancování stávajícího úvěru a přijmutí závěru.

   4. Ostatní (očíslování ventilů, vytištění provozního řádu, zahájení kontrol ventilů, HUP na č.16, kontrola využití spol.prostor, informace z JmVaK)

 

Ad 1) Zadané úkoly byly splněny.

 

Ad 2) Shromáždění vlastníků odsouhlasilo provedení refinancování úvěru. Na základě toho bylo jednáno

s financující pobočkou banky. Dnešního dne nám banka přeložila návrh dodatku č.2 k Úvěrové smlouvě.

Nabízí nám slevu na úrocích z 5% na 4,05%. To znamená snížení měsíčních plateb o 934 Kč do konce

splatnosti úvěru. Výbor i kontrolní komise s návrhem souhlasí.

Po podepsání doplňku smlouvy musí být dodatek předložen ČMZaRB.

 

Ad 3) Pro řešení se navrhuje tento postup: V průběhu ledna 2014 se připraví 16. Shromáždění vlastníků

na kterém se bude požadovat od vlastníků bytů vyjádření nebo schválení neprojednaných bodů na 15.

Shromáždění. Navíc bude předložen návrh na někeré změny Stanov dle Nového Občanského zákoníku

v souvislosti se schvalováním plánovaných akcí.

 

Ad 4) Financující pobočka nám předložila návrh na Dodatek k úvěrové smlouvě. Tento Dodatek spolu s novým

splátkovým kalendářem bude předložen a projednán s ČMZaRB, která podle předběžných informací vystaví

novou smlouvu o dotacích. Nepředpokládá se, že by byly dotace sníženy.

 

Ad 5) V souvislosti s Provozním řádem vnitřního vodovodu je nutné:

--Vytisknout Provozní řád včetně situačního plánku

--Očíslovat kulové ventily shodně se situačním plánkem rozmístění ventilů.

--Zahájit kontrolu ventilů. Při předběžné kontrole byla zjištěna netěsnost u jednoho ventilu TUV

pod vchodm č.14. Závada byla pracovníkem SBD odstraněna.

 

Zničená HUP u vchodu č. 16 dosud není opravena.

 

JMVaK nám sdělil, že domovní přípojky vody jsou podle zákona vlastnictvím SVJ. Naše domovní přípojka

je dlouhá 5m. A obsahuje 1 šoupátko před hlavním vodoměrem, který je ve vlastnictví JMVaKu. Byli jsme

upozorněni, že přípojka nese známky koroze.

Bylo dohodnuto, že se objedná návrh rozpočtu na výměnu přípojky a uzavíracího šoupátka.

 

SBD dosud nereagovalo na Reklamaci vnitřního vodovodního řadu ze 4.11.2013.

 

 

Zapsal: ing.Ondra