Jdi na obsah Jdi na menu

Zápis z 12.výborovky

8. 10. 2007

Zápis

ze 12. schůze výboru SVJ C 12-16, konané1.10.2007

Přítomni:ing Ondra- předseda výboru
         p. Valášek-místopředseda
         ing Gottlieb-člen

Přizvaní: Paní Ivičičová-předsedkyně K.K.

Program: 1) kontrola úkolů
                 2) Vyregulování topné soustavy
         3) Povinnosti s ukončením stavby
         4) Ostatní-prodej dlaždic

Ad 1) Úkoly všechny splněny
Ad 2) E-mailem jsme požádali energetika SBD, aby porovnal řízení tepelného hospodářství uvedené  v Energetickém auditu  se současným skutečným stavem řízení tepelného hospodářství v našem domě.
             V zájmu získání objektivních informací jsem o tutéž informaci požádali dodavatele tepla .Tento požadoval od nás projekt na vyregulování topné soustavy.
    Protože investorem tzv.Vyregulování topné soustavy pro náš dům bylo SBD Hodoňan (SVJ nebylo ještě utvořeno), požádali jsme vedení Hodoňanu o zapůjčení projektu.
      Při kontrole projektu a jeho srovnání se skutečností jsme zjistili, že projekt nebyl v plném rozsahu dodržen.Mělo být zabudováno 232 termoventilů a bylo ve skutečnosti pouze 219ks.
    Vzhledem k tomu, že 8.10.2007 končí záruka a na uvedenou akci byl investorem HODOŇAN, žádá výbor i kontrolní komise o urychlené vyšetření rozdílu  a oznámení následků, které toto nedodržení projektu pravděpodobně. vyvolává.
Ad 3)  -O kolaudaci bylo požádáno.
    -Závěrečná faktura bankou byla  proplacena. Zatím nebyla dodavateli uvolněna pozastávka ve výši 200 tis Kč, poněvadž jsme nebyli vyzváni k převzetí odstraněných závad.
    -Propočet velikosti úvěru na jednotlivé vlastníky byl předán  správci pro provedení kontroly správnosti.
    -byl uzavřen doplněk úvěrové smlouvy s bankou na nižší čerpání úvěru. Měsíční splátka byla snížena cca o 2000Kč na částku 17 615Kč.
Ad 4)   -Podle rozhodnutí 11. výborovky byly formou vývěsky nabídnuty nadbytečné dlaždice z okapového chodníku  vlastníkům. Za účasti všech zájemců byla vylosována paní Cíchová , která zaplatí 500Kč hotově v pokladně SBD.Hotovost je určena pro Fond oprav.
Dlaždice jsou už odvezeny.
-V celém domě jsou už okna vyměněna s výjimkou oken v bytě č.206 vchodu č, 14, který je ve vlastnictví HODOŇANU (pí Polášková.) Doposud jsme neobdrželi oznámení od majitele, kdy budou okna vyměněny.
- Přestože  nám zůstalo cca 200000Kč ve FO, nebude výbor žádnou akci letos  připravovat , ani výměnu Elektrofikace hlavních rozvodů.
- V rámci úspor na stavbě byl opraven okapový chodník, vymalovány okenní stěny v chodbách. Ještě je objednána likvidace sprejerských nápisů a oprava prasklin v omítce v lodžiích vchodu č.14.
- Dodavatel nám sdělil, že proplatil naši fakturu za spotřebu naší elektřiny. Peníze jsou určeny na částečnou úhradu elektřiny ve společných prostorách, nikoliv do FO.
-     Je potřeba provést průzkum funkčnosti zvonků a domácích telefonů a objednat opravu hromadně.

Vzkaz pro SBD: 1)Prosíme o prošetření rozdílu dle bodu 2 tohoto zápisu. Záruka končí 8.10.2007
                      2) Žádáme vás o zprávu, kdy budete mít v bytě obývaném pí Poláškovou  vyměněny okma.
Zapsal ing.Ondra