Jdi na obsah Jdi na menu

Zápis z 1. schůze 7.výboru SVJC 12-16, konané 2.12.2014

8. 12. 2014


Společenství vlastníků jednotek Cihlářská čtvrť 12-16      695 03 Hodonín

Zápis z 1. schůze 7.výboru SVJC 12-16, konané 2.12.2014
 

Přítomni:       Ing. J.Stokláska  - předseda výboru, D. Čada - místopředseda výboru, V. Raška- člen výboru
Přizvaní:        P. Kmínková – místopředsedkyně kontrolní komise, M.Gottliebová- členka kontrolní komise
                                   Ing. M. Ondra

Zápis projednávaných bodů:

1) Volba předsedy a místopředsedy výboru a kontrolní komise a další ustanovení
            Výbor si zvolil:  Stokláska  - předseda výboru a Čada - místopředseda výboru
            Kontrolní komise si zvolila:   Ivičičová - předsedkyně kontrolní komise
                                                           Kmínková – místopředsedkyně kontrolní komise
            Dale bylo ustanoveno, že emailová adresa pro komunikaci s výborem a kontrolní komisí zůstane            
svjc12@gmail.com a zápisy budou zasílány na SDB Hodoňan z emailu předsedy hrach@skaut.cz.
            Kancelář výboru bude ve vchodě 16 v místnosti kolárky vedle sušárny.

2) Informace z 17. a 18. Schůze SVJ Cihlářská 12-16
            Výbor děkuje všem zúčastněným. Usnesení bude vyvěšeno ve vchodových nástěnkách, účetní uzávěrka je k nahlédnutí na obchodním rejstříku.
            Z debaty vyplynul požadavek na provedení průzkumu, kolik bytů má elektriku novou či starou.

3) Informace k zápisu do Obchodního rejstříku
            Notářský zápis s novými stanovami a návrh na zápisu změny údajů do rejstříku SVJ byl odeslán             doporučeně na Rejstříkový soud.
            Sídlo našeho SVJ zůstává na Cihlářská 3098/12 – bude označena schránka pí.Kmínkové.
            Adresa pro korespondenci bude změněna na Cihlářská 3094/16 – schránka p. Stoklásky.
            Po změně výboru je potřeba opravit informace v ČS a na ČMRaZB – provede p.Stokláska

4) PANEL2013+
            Ing. Ondra informoval výbor o dalších nutných krocích než dojde k podání náležitosti a to pomocí             Metodických pokynů k poskytnutí úvěru. Je nutno:
                        Provést aktualizaci projektu a projektové dokumentace a dokumentů již vypracovaných pro                   žádost na úvěr. Osloven bude Ing. Macek zpracovatel projektu – provede Stokláska.
            Ing. Ondra byl osloven s prosbou o pomoc při shromažďování podkladů k úvěru a to společně s             pomocí pí.Ivičičové.

5) Odečty indykátorů spotřeby tepla
            Provedou naši pověření členové v lednu 2015 – součástí bude i dotaz na elektriku a aktualizace             informací vedených k bytu – jak pro potřeby SBD Hodoňan, tak i vyplývajících z našich stanov.
            Pověřeni pro vchody jsou: 12 a 13 – Kmínková, 14 – Gottliebová, 15 – Čada, 16 – Stokláska
            Informovat SBD Hodoňan o provedení odečtu  - zajistí Stokláska

6) Ostatní
            Na další schůzku výboru budou pozváni vchodový důvěrníci
            Zajistit Požární poplachové směrnice v elektronické podobě – zajistí Kmínková
            Zarámovat Domovní řád (v A3) a Pož. pop. směrnice – zajistí Raška

7) Další schůze výboru je naplánovaná na13.1.2015                                    Zapsal: Stokláska

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář