Jdi na obsah Jdi na menu

Zápis Z 1. schůze výboru SVJ C 12-16, konané 19.1.2009

22. 1. 2009
Přítomni:ing Ondra-
       p.Valášek-
       ing Gottlieb
Přizvaní: pí. Ivičičová-
        p. Raška –
Program: 1) Volba předsedů a místopředsedů
                2) Kontrola úkolů ze Shromáždění vlastníků
                3) Současný výsledek projednání změny Prohlášení vlastníka.   
                4) Vyplnění formuláře pro Obchodní soud.
                5) Ostatní ( Stav prací na projektu elektro, kontrola bankovních podmínek)

ad 1) Předsedou výboru SVJ byl zvolen ing.Ondra
         Místopředsedou výboru byl zvolen p.Valášek
    Volby vedení kontrolní komise se neuskutečnily pro nepřítomnost  p- Poláška.
Výsledek voleb do vedení kontrolní komise sdělí do výboru nově zvolený předseda k.k.

Ad 2) ----  Ihned následující den po Shromáždění byly na základě stížnosti p. Tesaře provedena  kontrola střechy. Nad jeho bytem a nad nejnižšími místy střechy (kolem starých  dešťových odtoků) byla odstraněna tepelná izolace . Na základě této prohlídky bylo konstatováno, že původní povrch střechy je absolutně suchý a nemůže být důvodem pro opadávání nové malby v bytě p. Tesaře. Dále bylo zjištěno, že tepelná izolace plní výborně svou funkci, poněvadž původní povrch střechy měl vyšší teplotu než teplota pod stávající střechou.
    -----  Aby bylo zamezeno ničení společného majetku (fasáda, střešní krytina)  nepovoleným zabudováváním satelitních antén některými vlastníky, byl ve vchodě č. 13 proveden závazný průzkum zájmu o satelitní příjem. Zájem projevilo 7 vlastníků. Na základě toho byla požádána nejdříve firma DIGI-tv, později fy RATES o vybudování satelitního příjmu ze satelitní paraboly zabudované na společné televizní anténě (není ve společném vlastnictví) Fy. DIGI-tv  neprojevila zájem.  Fy. Rates předložila předběžnou nabídku. S nabídkou byli vlastníci C-13 seznámeni.
    ----- Stížnost pí. Drápalové byla vyřešena panem Tesařem výměnou pojistky.

Ad 3) Zatím byl záměr se Změnou Prohlášení vlastníka projednán ve vchodech č. 12,13 ,16
    Většina vlastníků v projednaných vchodech se záměrem souhlasí. Ve vchodech 14 a15 nebyla změna projednána.   
Ad 4) ing. Ondra nemůže stáhnout potřebný formulář prostřednictvím internetu (absence programu 602)  Je nutno zajistit z družstva, pokud příslušný program nemá někdo z výborů.

Ad 5)  ----Projektantovi elektro byly poskytnuty další požadované informace. Byli    jsme upozornění, že projekt bude vypracován podle nových norem a předpisů.
    -----Bylo dohodnuto, že kontrolou plnění bankovních podmínek bude pověřen ing Gottlieb
    -----SBD Hodoňan nám oznámil, že se zvyšuje záloha za teplo a teplou vodu o 10% z důvodu zvýšení cen.
    ----- Dne 27.1. pořádá fy. NOEL seminář o digitálních televizích. Semináře se zúčastní ing.Ondra. S informacemi ze semináře budou vlastníci seznámeni na nástěnkách.
    ----- U Mě.BS byl reklamován vadný vodoměr na UTV z vchodu č.13
    ----- p. Raška navrhl před stávající vchodové dveře výhledově postavit dveře ještě jedny, které by mimo jiné snížily tepelnou ztrátu v bytech nad vchody. Výbor tento návrh rozpracuje ( návrh technického řešení náklady, legislativa, schvalování,)
Zapsal:ing Ondra       
          
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář