Jdi na obsah Jdi na menu

Zápis z 15.výborovky

25. 11. 2009
Zápis
z 15. schůze výboru SVJ C 12-16, konané 11.11.2009

                
Přítomni:ing Ondra- předseda výboru
       p.Valášek-místopředseda
       ing.Gottlieb-člen.

Přizvaní: pí. Ivičičová-předsedkyně kontrolní komise

Program: 1) Odsouhlasení znění pozvánek na Shromáždění vlastníků 30.11.2009     (pondělí)
                2) Odsouhlasení zprávy o činnosti
                3) Odsouhlasení zprávy o hospodaření za 3.q.r.2009
    4) Zhodnocení vchodových schůzek
    5) Konečné znění dlouhodobého plánu
    6) Co s kandidátkou?
    7) Stanovení termínu výborovky před S.V.

ad 1) Návrh pozvánky na Shromáždění vlastníkům byl e-mailem zaslán členům výboru a kontrolní komise. Dnešního dne byla Pozvánka po doplnění schválena.

ad 2) Návrh Zprávy o činnosti byl zaslán e-mailem všem členům výboru a kontrolní komise. Zpráva byla odsouhlasena.

Ad 3) Zpráva o hospodaření nebyla zatím dopracována, poněvadž jsme dosud neobdrželi podklady od správce. Zpráva bude projednána před Shromážděním vlastníků.

Ad 4) Ve všech vchodech proběhla schůzka vlastníků bytů podle stanoveného programu. Při projednávání dlouhodobého plánu nebyly vzneseny žádné připomínky ani doplňující návrhy.
Tento plán bude předložen ke schválení na Shromáždění vlastníků. Při absenci potřebného počtu hlasů budou nepřítomní vlastníci dodatečně vyzváni k projevení souhlasu, či nesouhlasu.
         Do nové kandidátky na funkci ve výboru se přihlásila pouze paní Kosíková
         ze vchodu č. 12.
         Vlastníci byli vyzváni, aby si pořídili seto-boxy, protože od 1. 12. bude uvedeno do provozu digitální vysílání multiplexu 1. (ČT 1,2,4-sport,24)
          Všichni zúčastnění vlastníci požadují řešení úhrady neměřené tepelné energie v bytech. (sušáky v koupelnách)

Ad 5) Viz bod 4.
Ad 6) Přítomní jsou z nezájmu vlastníků o funkce ve výboru a kontrolní komisi bezradní.
         Pan Polášek jednoznačně trvá na svém odstoupení z kontrolní komise.
         Ing. Gottlieb bydlí trvale mimo náš dům a nemůže úkoly člena výboru uspokojivě plnit.
    Pokud se do 25.11. nepřihlásí žádný jiný vlastník do ostatních funkcí, bude provedeno jen doplnění do kontrolní komise a výboru.
Ad 7) Další výborovka bude 25.11.(středa) . Předseda zašle e-mailem  funkcionářům návrh na rozdělení činnosti na Shromáždění vlastníků. Ti si zajistí spolupracovníky a nebo vznesou k organizaci připomínky.
                  

Zapsal: ing.Ondra