Jdi na obsah Jdi na menu

Výzva k rozhodnutí mimo zasedání 26. Shromáždění vlastníků jednotek Cihlářská 12-16 Hodonín, IČ 26884011,

      Výzva k rozhodnutí mimo zasedání 26. Shromáždění
 vlastníků jednotek Cihlářská 12-16 Hodonín, IČ 26884011,

Vážení vlastníci,

S ohledem na vyhlášení nouzového stavu a na něj navazujících opatření k potlačení epidemie koronaviru SARS CoV-2 je společné shromáždění vlastníků nemožné . Z tohoto důvodu byla dne 22.10.2020 svolána mimořádná schůze výboru, který rozhodl o nahrazení standardního prezenčního průběhu shromáždění vlastníků jednáním mimo zasedání (per rollam).

Současně s touto výzvou Vám byly zaslány tyto materiály:

  •  Finanční plán společenství na rok 2021
  • Účetní závěrka za rok 2019

 

Záznam o hlasování vlastníka, který je přílohou této výzvy, prosím vyplňte, podepištea nejpozději do 15.12.2020 předejte předsedovi Ing. Jiřímu Stokláskovi, Cihlářská čtvrť 3094/16. Své hlasování vyjádřete zakroužkováním volby PRO, PROTI nebo ZDRŽEL SE na záznamu o hlasování vlastníka. Platný hlasovací záznam je opatřen razítkem a podpisem předsedou výboru. Počet vydaných hlasovacích lístků je 66. Nezapomeňte, prosím, vyplnit identifikační údaje v záznamu o hlasování vlastníka a připojit datum a podpis. Vyplněný záznam o hlasování předejte nejpozději do 15.12.2020 včetně. Na Záznamy o hlasování vlastníka obdržené po tomto termínu nebo nedoručené vůbec platí, že s návrhem nesouhlasí. Rozhodnutí je přijato dnem, v němž bylo doručeno vyjádření posledního vlastníka k návrhu, nebo marným uplynutím posledního dne lhůty stanovené pro doručení vyjádření vlastníků (20.10.2020), bylo-li dosaženo počtu hlasů potřebného k přijetí rozhodnutí.

Rozhodnutí se přijímá většinou hlasů všech vlastníků.

 

Pro potřeby vyhotovení zápisu ze shromáždění vlastníků a vyhodnocení záznamu o hlasování vlastníků pověřil výbor SVJpředsedu Ing. Jiřího Stoklásku. Předseda výboru jmenoval dva ověřovatele zápisu-Kamilu Ivičičovou a Miladu Gottliebovou a jako skrutátora jmenoval Daniela Čadu.

 

 

 

V Hodoníně dne 10.11.2020

 

 

 

Ing. Jiří Stokláska

Předseda výboru

SVJ Cihlářská 12-16

 

                                                

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář