Jdi na obsah Jdi na menu

ekonomická zpráva k 14. Shromáždění vlastníků

22. 1. 2013

     
                     
Částečnou finanční zprávu předkládáme na základě účetní sestavy předané nám správcem za říjem 2011 až září 2012  
                     
Tvorba zdrojů v Kč za 4q.2011 až 3.q.2012 byla následující    
                předpoklad předpoklad  
    4.q.2011 1.q.2012 2.q.2012 3.q.2012 celkem celkem 1-3. 2012 4.q. 2012 2012  
Fond oprav   79305 79305 79305 79485 317400 238095 189648 427743  
vodoměry   5940 5940 5940 5940 23760 17820 5940 23760  
dotace   34614   34614   69228 34614 34614 69228  
sleva vratka 6600       6600   6600 6600  
celkem     85245 119859 85425   290529 236802 527331  
                     
                     
platby bance   53333,7 53323,96 53312,05 53150,31 213120,02 159786,32 53150,31 212936,63  
náklady   34329 13045,7 113614 660 161648,7 127319 17995 145314  
Výdaje celkem             287105,32 71145,31 358250,63  
                     
Stav financi   k 31.12.2011         31.9.2012   k 31.12.2012  
rozdíl             3423,68   169080,37  
    39590,99         43014,67   208671,36  
                     
Do uvedeného data byly na běžný účet přiděleny dotace v říjnu 2011 a v dubnu 2012 v celkové výši 69228Kč. Další dotace uvedené v přehledu jako předpoklad ve výši 34614 Kč nám byly připsány na bankovní účet v říjnu 2011
                     
Výdaje za 1-3.q 287105 činily Kč, z toho bance 159786 Kč za splátky úvěru a bankovní poplatky.    
               
   
Největším vydáním ve 2.q.2012 byla výměna indikátorů spotřeby tepla ve výši 110343 Kč. Podle rozhodnutí Shromáždění vlastníků náklad měl být hrazen jednotlivými vlastníky bytů, nikoliv z Fondu oprav. Družstvo však náklad bez našeho souhlasu zaúčtovalo k tíži Fondu oprav. Tato chyba by měla být napravena ve 4. čtvrtletí 2012.
Při kontrole účtu byla zjištěna nezaúčtována částka 1038 Kč z aopravu otvírače ve vchpdě č. 14.    
                     
Další větší vydání za hodnocené období   Vynucený monitorink domácí kanalizace pí Melicharovou 2184  
Dílčí seřízení osvětlení spol. prostor 1064  
Revize plynu 3851  
Oprava STA po úderu blesku. Celou částku pojišťovna uhradila 13239  
Ve 4.q. budou zaúčtovány výdaje za čistšění okapů za pomoci vysokozdvižné pločiny za 1195 Kč, dále za opravu poškozené fasády vrabci ccaza 16000Kč.
                     
Z fondu oprav poskytnutá půjčka na provedení nájezdu pro invalidní vozík do vchodu č. 16 byla uhrazena částkou 4200 Kč.    
                     
Předpoklad na r. 2013                    
Předpoklad tvorby zdrojů bez zvýšení plateb do FO činí 340980Kč.    
Platby bance 213120 Kč. dotace obdržíme v částce 69228 Kč . Připočteme-li k tomu předpokládaný zůstatek z letošního roku 208671 Kč. pak budeme mít k dispozici na opravy 405759Kč  
 
Potřeba pro běžný chod SVJ bez větších oprav je cca 22tis. Kč. Plánované opravy atd v r. 2012 jsou 78 tis Kč. Na konci příštího roku tedy bude na účtě cca 305 tis.Kč
Podle schváleného plánu bychom měli mít k dispozici na konci příštího roku cca 500 tis.Máme však v předstihu provedenu výměnu stoupaček a zateplení vchodů v hodnotě cca 400tis \Kč.. Na druhé straně jsme neprovedli nátěry uvnitř a na střeše za 120 tis Kč.
                     
Srovnáním výše uvedených finančních předpokladů pro r.2013 a schváleného finančního plánu lze konstatovat, že bude mezi nimi rozdíl 85 tis.Kč. jako úspora. Lze tedy konstatovat, že stávající plán má dosud dostatečnou vypovídací schopnost.
                     
Hodonín 23.11.2012                    
Zpracoval ing Ondra                    

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář