Jdi na obsah Jdi na menu

Návrh na změnu Prohlášení vlastníka

19. 8. 2008
Návrh změny Prohlášení  vlastníka

      Prohlášení vlastníka je základním dokumentem,  kterým  se řídí financování oprav a údržby domu a platby vlastníků bytů . Návrh na změnu Prohlášení vlastníka je vyvolán stávajícími nejasnostmi ve výkladu platného Prohlášení vlastníka, které zpracoval  původní vlastník bytů SBD Hodoňan a které bylo součástí  Smlouvy o převodu bytů do osobního vlastnictví .Toto Prohlášení  nerespektuje vztah konkrétních vlastníků k  některým, zejména společným částem budovy.  V důsledku toho  financují údržbu a opravy společných zařízení a vnitřních prostor i ti vlastníci, které je nevyužívají a tedy neovlivňují jejich opotřebení a nebo dokonce ničení.  O těchto opravách a o způsobu jejich  financování pak rozhoduje dodnes výbor, který ne vždy má dostatek informací pro to, aby rozhodl správně, v souladu s přáním konkrétních vlastníků  a hlavně objektivně. Upřesněním příslušnosti jednotlivých společných částí a zejména prostor k jmenovitým vlastníkům se uvedené nespravedlnosti odstraní. Nezanedbatelná je i ta skutečnost, že mnozí vlastníci jsou ochotni a schopni opravy či údržbu v jím využívané části objektu provést svépomocí a ve správný čas a tedy podstatně levněji. Předpokládáme rovněž, že se zvýší následkem určení  konkrétního vlastníka  odpovědnost ke společnému majetku.

B) Vymezení jednotek v budově.
( § 5 odst. 3,  písm .b  Zákona 72/1994 Sb )

Jednotka se skládá :                         Příslušné pokoje
                          Kuchyně
                Chodba v bytě včetně všech dveří.
                Koupelna
Sklepní kóje včetně vstupních dveří
WC
Vybavení náležející k jednotce:      Veškeré vybavení bytu, koupelny a WC
                Rozvody vody včetně baterií  počínaje bytovými uzávěry.
                Bytové vodoměry
                Topná tělesa
                Rozvod plynu od měřidla plynu
                Dopisní schránka
                Zvonek a domácí telefon
Vnitřní elektrické rozvody včetně el. vedení a jističů až po elektroměr
Vnitřní okenní parapety,sítě proti komárům a žaluzie.
Vnitřní část lodžií (omítky, dlažba, malba)
Jednotka je ohraničena :    a) Vstupními dveřmi do jednotky a do sklepní kóje.
b)Hlavními uzavíracími ventily přívodu teplé a studené vody, plynu a elektroměrem pro jednotku.       
               
Diskutabilní je vlastnictví topných těles v bytě. Některé názory tvrdí, že topná tělesa-radiátory by měly být součástí společných částí domu, kdežto podle stávajícího Prohlášení patří bytu. Je pravda, že v některých bytech nebyl proveden nový nátěr těles od postavení domu.


C) Určení společných částí budovy
(§ 5 odst. 3 písm. c,d )

1. Společnými částmi jsou:
a) základy včetně izolací, obvodové a ostatní nosné zdivo (i stěny lodžií),
b) střecha včetně podlahy střechy a ostatních střešních konstrukcí a vybavení.
c) hlavní svislé a vodorovné konstrukce (stropy a podlahy včetně lodžií, schodiště, ) s výjimkou maleb stěn a stropů  a obložení podlah a zábradlí na schodišti.
d) Tepelný kanál pod úrovní terénu včetně všech zařízení a vybavení
e) Veškerá vnější okna
f) Rozvody tepla , teplé a studené vody umístěné v tepelném kanálu a ve sklepech.
g) Rozvody plynu po bytové měřidlo spotřeby plynu včetně uzávěru
h) Rozvod elektřiny po bytová měřidla.
i) Klepač koberců
      
       Povinností všech vlastníků bytových jednotek je podílet se na opravách a údržbě výše uvedených společných částí domu podle velikosti svých vlastnických podílů.

2. Vymezení  společných částí jen pro bytové jednotky v jednotlivých vchodech. (Podle vchodů)
a) průčelí vchodu
b) dveře do vchodu
c) vstupní vestibul
d) průčelí druhého (nepoužívaného) vchodu
e) dveře do druhého (nepoužívaného) vchodu
f) vestibul druhého (nepoužívaného)vchodu
g) chodby na příslušném schodišti a ve sklepech
h) sušárna, kolárna,
i) svislé rozvody tepla, teplé a studené vody až po bytový uzávěr (\Je na zvážení, zda je vhodné do této kategorie zařadit i radiátor s měřidlem a termoventilem na rozdíl od stávajícího Prohl.Vlast.)
j) svislé odsávací potrubí
k) zábradlí na schodišti,
l) zárubně
m) dveře do společných prostor příslušných ke vchodu
n) slaboproudé vedení s výjimkou zvonku a domácího telefonu s příslušenstvím.
o) Elektrické vedení a zařízení ve společných prostorech.
p) Sušáky na prádlo

Protože jsou společné prostory v jednotlivých vchodech velikostí téměř shodné, nemění se následkem tohoto vymezení velikost vlastnických podílů na společných částech domu.
 Stanovuje se tedy, že konkrétní vchod je vlastnictvím pouze těch bytových jednotek , které se v tomto vchodě nachází. Pouze tyto bytové jednotky mají právo užívat je, rozhodovat o nich a povinnost podílet se na opravách a údržbě .
Určitý, domníváme se však, že zanedbatelný problém, je ve stanovení hranice mezi vchody v sklepních chodbách.

Ostatní text Prohlášení vlastníka bude doplněn podle chystané změny zákona.

Je důležité, aby si vlastníci tento text prostudovali. Na domovních  (vchodových) schůzkách bude tento návrh prodiskutován. Pokud bude většina pro navrhovanou změnu, bude návrh předložen ke schválení Shromáždění vlastníků.

Hodonín 8.8.2008            Za výbor ing.Ondra v.r.

 
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář