Jdi na obsah Jdi na menu

Výzva k podání nabídky ve výběrovém řízení

22. 9. 2015

Společenství vlastníků Cihlářská 12-16 695 03, Hodonín

sídlo: Cihlářská 12 695 01 Hodonín.     IČO 26884011

 

                         Výzva k podání nabídky ve výběrovém řízení

                                            na provedení stavby

 

              Dokončení rekonstrukce bytového domu Cihlářská 12-16

 

Zadavatel: Společenství vlastníků Cihlářská 12-16, 695 03 Hodonín

                   IČO 26884011

                  se sídlem  Cihlářská 12 695 01 Hodonín

 

Předmět zakázky: Předmětem zakázky  je dokončení zateplení a provedení nezbytných oprav panelového 5 podlažního  domu  o 66 bytech.

 

Podrobný předmět zakázky je ke stažení:
http:/ulozto.cz/xwwrzhZa/vyberove-rizeni-svjc-zip

 

Požadované práce přestavují:

         Malba schodišť 5 vchodů

         Malba 16 spol. místností

         Nátěr klempířských prvků

         Výměna madel na zábradlích schodišť

Zateplení stropu nad 1. NP. Převážně se jedná o sklepní kóje a společné   místnosti.

         Zateplení venkovní části vchodů, vstupní dveře, schránky do 5 vchodů.

         Zazdění 2dveří do sušáren    
         Zateplení soklu kolem celé budovy

 

Termín realizace:  2016

 

Místo plnění: obytný dům Cihlářská čtvrť č. 12-13-14-15-16 (66 b.j.)          v Hodoníně

 

Požadavek na prokázání kvalifikace

Zadavatel požaduje zajištění celé dodávky jedním dodavatelem.

Zadavatel požaduje v nabídce předložení kopie živnostenského listu nebo výpisu z obchodního rejstříku, ze kterého je zřejmé, že zájemce má oprávnění vykonávat výše uvedené práce, nebo má zajištěny některé činnosti jinou oprávněnou fysickou nebo právnickou osobou s příslušnou kvalifikací.

 

 1. požadavky na realizační firmu:
 • firma je nositelem kvalitativní třídy ISO 9001
 • firma je prokazatelně (doloženým certifikátem) zaškolena ve všech použitých technologiích
 • Použitá technologie a materiály musely být s úspěchem prokazatelně použity aspoň na 3 obdobných stavbách.

 

2) požadavky na použitý systém:

 • systém je nositelem kvalitativní třídy A Kriterií CZB TPZ 2001 a výrobce může doložit na vyžádání všechny požadované hodnoty dle těchto kriterií
 • systém má Prohlášení o shodě .
 • výrobce vydal platný Certifikát výrobce VKZS o zaškolení pracovníků prováděcí firmy
 • systém musí mít zvýšenou odolnost proti řasám a plísním

3) Likvidace odpadu:

 •  Vzniklý odpad při realizaci akce zlikviduje dodavatel akce v souladu s příslušným zákonem.

 

4) Likvidace případných škod vzniklých jako následek dodavatelských prací

 a jejich náhrada bude plně v režii dodavatele.

 

 

Požadavek na cenu.

Cena bude navržena včetně platné DPH. Nabídková cena bude nejvýše přípustná a nepřekročitelná pro danou dobu provádění díla a bude zahrnovat veškeré práce potřebné pro kompletní zhotovení příslušného předmětu díla v souladu s  předmětem plnění , včetně všech vedlejších činností potřebných k úplnému a odbornému provedení díla a jeho uvedení do provozu.

 

Reference:Uveďte nejméně 3 stavby s obdobnou problematikou, které jste realizovali

Lhůta pro podání nabídky

     Písemnou přihlášku nebo oznámení o účasti v soutěži zašlete na adresu :

    Společenství vlastníků Cihlářská 12. 695 01 Hodonín

    Ing. Jiří Stokláska, předseda výboru

    nebo e-mailem : svjc12@gmail.com

Přihlášeným obratem zašleme e-mailem kopii projektové dokumentace, včetně rozpočtového schématu.  Vámi zpracovaný rozpočet musí být položkový

Prohlídka budovy je možná po ohlášení předsedovi SVJ. Při prohlídce lze získat kompletní dokumentaci v tištěné formě.

Uzávěrka výběrového řízení je 20.10.2015

Obálku označte „Výběrové řízení –Dokončení rekonstrukce domu“.

Číslo telefonu: +420 731 063 897

e-mail: svjc12@gmail.com

 

Nabídky budou hodnoceny podle těchto kritérií :

 1. Nabídková cena vč. DPH
 2. Platební podmínky
 3. Délka záruky
 4. Termín dokončení, počet týdnů realizace.

 

Další podmínky

 

 1. Zadavatel si vyhrazuje právo změnit rozsah zakázky před uzavřením smlouvy .
 2. 2 vítězní uchazeči budou vyzváni k předložení návrhu smlouvy o dílo.
 3. Zpracovatel nejvýhodnějšího návrhu Smlouvy o dílo bude vyzván k jejímu podpisu a realizaci díla.
   

Bližší informace podá

Jméno a příjmení odpovědné osoby:   Jiří Stokláska ing.

Funkce: předseda výboru       Společenství vlastníků Cihlářská 12-16,

                                               695 03 Hodonín

V Hodoníně dne 18.9.2015

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář