Jdi na obsah Jdi na menu

(158)Výzva k podání nabídky ve výběrovém řízení

30. 12. 2017

Společenství vlastníků Cihlářská 12-16 695 03, Hodonín

sídlo: Cihlářská 12 695 01 Hodonín.     IČO 26884011

 

                         Výzva k podání nabídky ve výběrovém řízení

                                            na provedení stavby

 

              Zazdění zadních vchodů bytového domu Cihlářská 12-16

 

Zadavatel: Společenství vlastníků Cihlářská 12-16, 695 03 Hodonín

                   IČO 26884011

                  se sídlem Cihlářská 12 695 01 Hodonín

 

Předmět zakázky: Předmětem zakázky je zazdění zadních dveří bytového domu.

Podrobný předmět zakázky je ke stažení:
https://www.ulozto.cz/!PXTfxmg57XWF/poptavka-svjc-12-16-zip

 

Požadované práce přestavují: Zazdění 5 zadních vchodů

Termín realizace:  2018

 

Místo plnění: obytný dům Cihlářská čtvrť č. 12-13-14-15-16 (66 b.j.)          v Hodoníně

 

Požadavek na prokázání kvalifikace

Zadavatel požaduje zajištění celé dodávky jedním dodavatelem.

 1. požadavky na realizační firmu:
 • firma je prokazatelně (doloženým certifikátem) zaškolena ve všech použitých technologiích
 • Použitá technologie a materiály musely být s úspěchem prokazatelně použity aspoň na 3 obdobných stavbách.

2) požadavky na použitý systém:

 • systém je nositelem kvalitativní třídy A Kriterií CZB TPZ 2001 a výrobce může doložit na vyžádání všechny požadované hodnoty dle těchto kriterií
 • systém má Prohlášení o shodě .
 • výrobce vydal platný Certifikát výrobce VKZS o zaškolení pracovníků prováděcí firmy
 • systém musí mít zvýšenou odolnost proti řasám a plísním

3) Likvidace odpadu:

 •  Vzniklý odpad při realizaci akce zlikviduje dodavatel akce v souladu s příslušným zákonem.

4) Likvidace případných škod vzniklých jako následek dodavatelských prací

 a jejich náhrada bude plně v režii dodavatele.

 

 

Požadavek na cenu.

Cena bude navržena včetně platné DPH. Nabídková cena bude nejvýše přípustná a nepřekročitelná pro danou dobu provádění díla a bude zahrnovat veškeré práce potřebné pro kompletní zhotovení příslušného předmětu díla v souladu s  předmětem plnění , včetně všech vedlejších činností potřebných k úplnému a odbornému provedení díla a jeho uvedení do provozu.

 

Informace pro podání nabídky

     Oznámení o účasti či neúčasti zašlete e-mailem na svjc12@gmail.com

Vámi zpracovaný rozpočet musí být daný položkový zpracovaný k poptávce.

Prohlídka budovy je možná po domluvě s předsedou SVJ. Při prohlídce lze získat kompletní dokumentaci v tištěné formě.

Uzávěrka výběrového řízení je 14.2.2018 v 18:00

Obálku označte „Výběrové řízení – Zazdění zadních vchodů“.

Číslo telefonu: +420 731 063 897

e-mail: svjc12@gmail.com

Nabídky budou hodnoceny podle těchto kritérií :

 1. Nabídková cena vč. DPH
 2. Platební podmínky
 3. Délka záruky
 4. Termín dokončení, počet týdnů realizace.

Další podmínky

 1. Zadavatel si vyhrazuje právo změnit rozsah zakázky před uzavřením smlouvy .
 2. 1 vítězní uchazeči budou vyzván k předložení návrhu smlouvy o dílo.
 3. Zpracovatel nejvýhodnějšího návrhu Smlouvy o dílo bude vyzván k jejímu podpisu a realizaci díla.
   

Bližší informace podá

Jméno a příjmení odpovědné osoby:   Jiří Stokláska ing.

Funkce: předseda výboru Společenství vlastníků Cihlářská 12-16,

695 03 Hodonín

V Hodoníně dne 20.12.2017

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář